Kan ik ciprofloxacine gebruiken in combinatie met alcohol?

Ciprofloxacine en alcohol drinken tijdens de kuur levert geen problemen op voor de werking van het medicijn. In de bijsluiter van het geneesmiddel zal dan ook geen beperking zijn opgenomen ten aanzien van de inname van alcohol tijdens een kuur ciprofloxacine. Uiteraard is het niet altijd verstandig om alcohol te drinken als men zich door een bacteriële infectie ziek voelt. Het drinken van alcohol werkt niet beperkend ten aanzien van ciprofloxacine, maar zal ook niet tot een bevorderende werking van het herstel leiden.

De werking van het medicijn zal bij het gebruik van alcohol niet beïnvloed worden, maar naast dat alcohol wel gedronken mag worden, gelden er met betrekking tot het eten en drinken wel enkele andere kortdurende beperkingen. Er wordt onder meer geadviseerd om tot vier uren na inname van ciprofloxacine geen elk te drinken of melkproducten als yoghurt of kaas te eten. Door de aanwezigheid van kalk in melk en melkproducten kan de werking van het medicijn nadelig worden beinvloed. Na afloop van de vier uur na de inname van het middel is het uiteraard wel gewoon weer mogelijk om melk te drinken of yoghurtproducten te eten en gelden er net als voor alcohol verder geen beperkingen in gebruik van producten in combinatie met ciprofloxacine.

Alcohol heeft geen invloed, maar het medicijn ciprofloxacine kan wel invloed hebben op het reactievermogen. De rijvaardigheid kan mogelijk verminderd worden bij het gebruik van dit middel. Dat kan zo zijn als er zich bijwerkingen voordoen als duizeligheid, verwardheid en sufheid.