Wat zijn de bijwerkingen van ciprofloxacine?

Er kunnen zich een aantal bijwerkingen bij het gebruik van ciprofloxacine voordoen die zich onderscheiden in zeldzame vorm en zeer zeldzame vorm. De bijwerking ciprofloxacine die zelden voorkomen, maar wel als belangrijkste bijwerkingen worden aangemerkt zijn onder meer maag- en darmklachten, hoofdpijn en allergische reacties. Klachten als braken, misselijkheid, buikpijn en diarree die zich als bijwerking voordoen, zullen vanzelf weer verdwijnen. Indien er zich hoofdpijn voordoet als bijwerking, dan zullen de klachten na afloop van de kuur weer verdwijnen en dat geldt ook voor een gevoel van verwardheid, sufheid, tintelingen en duizeligheid.

Allergische reacties kunnen zich voordoen als bijwerkingen ciprofloxacine, waarbij jeuk en huiduitslag vaker voorkomen. Ernstige symptomen als een shock of benauwdheid komen zeer zelden voor, maar als deze bijwerkingen zich voordoen, is het zeker aan te raden om direct in contact te treden met de huisarts.

Een aantal verschillende bijwerkingen die zeer zelden voorkomen bij het gebruik van ciprofloxacine zijn onder meer overgevoeligheid voor het zonlicht en peesontstekingen. Ook hartritmestoornissen komen zeer zelden voor net als het ontstaan van psychische klachten, zoals paniekaanvallen, nervositeit, angst en depressie. Indien er zich bijwerkingen voordoen bij het gebruik van ciprofloxacine die ernstige vormen aannemen of als er twijfel ontstaat over het allergisch zijn voor de stof, wordt uiteraard aangeraden om contact op te nemen met de huisarts.